363 sản phẩm.

Sắp xếp theo:

Stanley Black & Decker, Inc., trước đây gọi là The Stanley Works, là một nhà sản xuất sản phẩm mỏ lết 4"/100mm Stanley 87-430 nằm trong Fortune 500 của các công ty công nghiệp của Mỹ chuyên cung cấp công cụ công nghiệp, sử dụng gia dụng và nhà cung cấp các sản phẩm an ninh có trụ sở chính tại New Britain, Connecticut. Stanley Black & Decker là kết quả của sự hợp nhất của Stanley Works và Black & Decker vào 12 tháng 3 2010.